Creative Solutions Development
 
Софтуерни решения
 
 
 
В своята работа CS Development Ltd. е изцяло посветена на професионалната си цел - да създава за своите клиенти специализиран софтуер и Интернет приложения с най-високо качество и със съвременни технологии.

Всички произведени от нас софтуерни продукти, уеб сайтове и приложения са предназначени за разрешаване на специфичните проблеми съобразно конкретните нужди и изисквания на нашите клиенти.


Предлагаме софтуерни решения в следните аспекти:
 • Електронна търговия
 • Информационни системи
 • Финансови системи
 • Складови системи
 • WAP решения
 • ERP системи
 • CRM системи
 • B2B системи
 • B2C системи
Бази данни и уеб-базирани приложения

Ние разработваме ефективни уеб базирани приложения, които ползват Интернет и свързаните с него технологии, позволяващи сигурна работа на отдалечено работно място с данни от корпоративната мрежа.
Основните средства за разработка и технологиите, които използваме са следните:
 • ASP, ASP.NET, ADO.NET; PHP, Perl
 • .NET Web Services and separate components
 • MS SQL Server, MS Access 7.0, MySQL
 • MS Visual Basic 6.0, MS Visual C++ 4.0, 5.0, 6.0, MS IIS,
 • Web-based administrative management systems, HTML Editing, Web Mail management.
 • MS SQL/ASP driven sites with capacity/user rate tested to 5,000,000 hits per 20 hours
 • XML and ASP technologies
 • HTML, XML, DHTML, CSS, JScripts
Приложения за софтуерни разработки
 • .NET Family Languages, ASP, ASP.NET, ADO.NET
 • MS Visual Basic 5.0, 6.0
 • MS Visual C++ 4.0, 5.0, 6.0, JavaScript
 • PHP, Perl

 
 
 Нагоре
|  За нас  |   Контакти  |